SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah
autor fotografie L.Šimon
Vážení členovia Slovenskej geologickej spoločnosti,
pozývame Vás na rokovanie Valného zhromaždenia Slovenskej geologickej spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 9.6. 2022 od 9.00 h. v Sále Dionýza Štúra ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava.

Slovenská geologická spoločnosť vyhlásila tradičnú súťaž o najlepšie vedecké geologické práce publikované za roky 2018–2019. Kvôli neprístupnej pandemickej situácii covid 19 sa neuskutočnili akcie SGS počas ktorých by sa ocenenia odovzdali. Preto sa rozhodol Rozšírený výbor SGS súťaž o najlepšie vedecké geologické práce publikované rozšíriť aj za roky 2020–2021. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nominácie na ocenenia geologických prác zaroky 2018 až 2021 posielali koordinátorovi súťaže prof. RNDr. Dušanovi Plašienkovi, DrSc. na email dusan.plasienka@uniba.sk s krátkou charakteristikou významu práce s priloženým PDF publikovanej práce (u monografií a rukopisov stačí titulný list). Nominácie na ocenenia v jednotlivých kategóriách môžete posielať priebežne, ale najneskôr do 25.5. 2022. Prehľad doteraz udelených ocenení geologických prác je publikovaný v Mente et Malleo 2/2020.
 

Návrat na obsah