SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

Milan Mišík

Vážení členovia geologickej spoločnosti,
na tejto stránke zverejníme kompletný zoznam publikácií významného geológa prof. RNDr. Milana Mišíka, DrSc. (3.11. 1928 - 7.5. 2011). Na stránke pracujeme.

Geologické publikácie prof. Milana Mišíka.
Monografické práce a kapitoly v monografiách:
Mišík M., 1966: Microfacies of the Mezozoic and Tertiary limestones of the West Carpathians. Vyd. SAV Bratislava, 269 s. PDF 25 MB. PDF 119 MB.
Mišík M., 1976: Geologické exkurzie po Slovensku. Vyd. SPN, Bratislava, 359 s. PDF 158 MB.
Mišík M., Chlupáč I., Cicha I., 1985: Stratigrafická a historická geológia. Vyd. SPN, Bratislava, 570 s. PDF 198 MB.


Návrat na obsah