SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

odborná skupina geochemicko-mineralogická

doc. RNDr. Peter Ivan, CSc.

predseda odbornej skupiny

adresa: PRIF UK, Katedra geochémie
Mlynská dolina
, pav.G 232, 842 15 Bratislava
tel.: 02 /
60296 219
e.mail: ivan@fns.uniba.sk

Návrat na obsah