SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

odborná skupina hydrogeologická

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

predseda

adresa: PRIF UK, katedra hydrogeológie
Mlynská dolina,
Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava
tel.: 02 /
60296 558
e-mail:
rflakova@fns.uniba.sk

Návrat na obsah