SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

odborná skupina inžinierskogeologická

RNDr. Barbora Ondrášiková

predseda

adresa: Štátny geologický ústav D.Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava
tel.: 02 / 59375 4
64
e-mail:
barbora.ondrasikova@geology.sk

Návrat na obsah