SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

odborná skupina Klub učiteľov geovied

doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

predseda odbornej skupiny

adresa: PRIF UK,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
e-mail: turanova
l@gmail.com

Návrat na obsah