SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

odborná skupina paleontologická

doc., RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

predseda odbornej skupiny

adresa: Ústav vied o Zemi
Dúbravská 9, 842 26  Bratislava
tel.: 02 /
32 29 32 06
e-mail: geolmich@savba.sk

Návrat na obsah