SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

odborná skupina štruktúrnej geológie

doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD.

predseda

adresa: PRIF UK, Katedra geológie a paleontológie
Mlynská dolina, pav.G, 842 15 Bratislava
tel.: 02 / 602 96
212
e.mail: rastislav.vojtko@fns.uniba.sk

Návrat na obsah