SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

odborná skupina vulkanologická

RNDr. Ladislav Šimon, PhD.

predseda odbornej skupiny

adresa: Štátny geologický ústav D.Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava
tel.: 02/59375 378
e-mail: ladislav.simon@geology.sk

Návrat na obsah