SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

Pobočky

O NÁS
Bratislavská pobočka
predseda:
RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
Prírodovedecká fakulta UK
katedra geológie a paleontológie
Mlynská dolina Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
marianna. kovacova@fns.uniba.sk
Banskobystrická pobočka
predseda:
pripravujeme voľbu nového predsedu

Ústav vied o Zemi SAV
pracovisko Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica

Košická pobočka
predseda:
Ing. Zoltán Németh, PhD.

Štátny geologický ústav D.Štúra
Jesenského 8, 040 01 Košice
zoltan.nemeth@geology.sk

Návrat na obsah