SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

podujatia v roku 2014

PODUJATIA

Z príležitosti životného jubilea doc., RNDr. H. Bystrickej, CSc. a pripomienky životného jubilea doc., RNDr. J. Seneša, DrSc.
Vás pozývame na prednášku doc., RNDr. J. Michalíka, DrSc., et al., dňa 6.2. 2014 o 14.00 hod. v zasadačke na 3. p. ŠGÚDŠ

Návrat na obsah