SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

Komisia SGS na udeľovanie ocenení pre významné geologické práce - Kopírovať

Prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.

predseda komisie

adresa:  PRIF UK
Mlynská dolina, pav. G, 842 15 Bratislava
tel.: 02 / 602 96    
e-mail: plasienka@fns.uniba.sk

Návrat na obsah