SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

odborná skupina kvartérnej geológie

RNDr. Juraj Maglay, PhD.

predseda

adresa: Štátny geologický ústav D.Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava
tel.: 02
/ 59375 447
e-mail: juraj.maglay@geology.sk

Návrat na obsah