SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

odborná skupina sedimentologická

doc. RNDr. Michal Šujan, PhD.

predseda odbornej skupiny

adresa: PRIF UK, katedra geológie a paloentológie, G 342
Mlynská dolina, Ilkovičová 6, 842 15  Bratislava
tel: 02 / 60296156
email: michal.sujan
@uniba.sk

Návrat na obsah