SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

Odborná skupina Slovenská geologická olympiáda

Prof. RNDr. Natália Hudáčková Hlavatá, PhD.

predseda komisie

adresa:  PRIF UK
Mlynská dolina, pav. G, 842 15 Bratislava
e-mail: natália.hudackova@uniba.sk

Návrat na obsah